ICR har startet reisen til Nordisk matfestival i København

May 24, 2015 • Svein MathiesenBlog, EALLU, ICR/WRH, Projects

ICR og WRH leder et nytt Arktisk råds prosjekt EALLU: Arktisk urfolksungdom, klimaforandringer og matkultur.  ICR  vil i samarbeid med prosjektet Nordlige Norden, Hotel og Restaurantskolen i København, Samisk Vidregående skole og reindriftskole i Kautokeino og Thon Hotel Kautokeino samle det bedste av  Samisk matkultur i København til mat, kunnskap og opplevelsesfestival  28 -30 Mai.  Festivalen er en del av flere nordiske matarrangementer  i Danmark, da Danmark i 2015 har formandskabet for Nordisk Ministerråd. Vi venter 10 000 deltagere til  matfestivalen Nordlige Norden på  Nikolajs plass midt i København. I dag startet Issat Turi og Mikkel Anders Kemi fra ICR  den lange kjøreturen fra Kautokeino med reinskinn, lavvu og formidlingsmateriale  til Københaven. Vår delegasjon består av 18 deltagere.  Målet å øke synligheten om  Samisk matkultur og kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for denne kulturen gjennom matlaging,  formidling og seminarer. Velkommen!!!IMG_8567IMG_8626.JPGIMG_8661.JPGIMG_8577.JPGIMG_8603.JPGIMG_8573

Related Posts

Share..