GLOBIO og reindriften i Finnmark

September 1, 2016 • Philip BurgessBlog, ICR/WRH, Nomadic Herders, Nomadic Herders Sápmi, Projects

Screen Shot 2016-09-01 at 2.54.43 PMARRANGERT AV PROSJEKTET NOMADIC HERDERS

Velkommen til åpent fagmøte om karter, arealbruk,
tap av beiteland og klimaendringer i Vest Finnmark

Kantina på Vegstasjonen på SKAIDI Lørdag 3 SEPTEMBER kl 0900 – 1500

Det serveres kaffe og lunsj

ProgramworkshopSkaidi

09:00 Åpning

Anders Oskal, ICR: Nomadic Herders. Bruk av reinbeite, tap av beiteland and klima- endringer i Vest-Finnmark. Introduksjon til GLOBIO.

09:20 Presentasjon av deltagerne

Svein D. Mathiesen, ICR

09:30 The Nomadic Herders prosjektet

Svein D. Mathiesen, ICR/Kathrine Johnsen, GRID-Arendal
§ Hva er prosjektets hensikt?

§ Vi ønsker reindriften I Finnmark velkommen i prosjektet.

09:50 Biodiversity

Iulie Aslaksen, SSB: Hvordan kan begrepet biologisk mangfold forståes fra et reindriftsperspektiv.

10:05 GLOBIO

Wilbert van Rooji, Planups Nederland

§ Forklaring på GLOBIO modellen, muligheter og begrensninger.

§ GLOBIO karter for Finnmark, Lapponia and Russia

§ Hvordan kan reineierne innvirke i kart produksjon

§ Hvordan kan GLOBIO og reindriftens hotspot påvirke flyttleiene.

10:25 Spørsmål til gruppearbeid:
Kathrine Johnsen/Levi Westerveld, GRID-Arendal

Dagens utfordringer

§ Hva påvirker reindriften i dag?

§ Kan inngrep som påvirker reindriften påvises i kartene.

§ Hvordan påvirker inngrepene driften.

Fremtidig utfordringer

§ Hvilke fremtidige inngrep vil påvirke reindriften

§ Er det mulig å identifisere mulig fremtidige “hotspots”

GLOBIO karter

§ Uttrykker GLOBIO kartene hva du har identifisert som fremtidige hindringer for reindriften?

§ Er GLOBIO et brukbart verktøy til å illustrere utfordringene ? Hvordan kan vi forbedre GLOBIO for reindriften?

12:00 Lunsj

12:30 Distriktenes gruppearbeid.

13:00 Felles diskusjon

Svein D. Mathiesen, ICR: Fremtidige forandringer i Finnmark konsekvenser for reindriften I Finnmark

1415 AACA

Anna Degteva, ICR: Arktisk råd prosjektet AACA om lokal planlegging i urfolkssamfunn og hvordan GLOBIO har vært brukt. Hvordan skal vi reflektere denne workshopen i rapporten.
14:45 Vern av reinbeiter

Svein D. Mathiesen, ICR: Lapponia et vernet område for Samisk reindrift?. Kan vi lære noe fra Lapponia and GLOBIO for vern av Sámisk reindrift og beitene i Finnmark?

15:15 Anbefalinger og avslutning

Svein D. Mathiesen, ICR: Anbefalinger til Arktisk råd and FN

 

Related Posts

Share..