GLOBIO og reindriften i Finnmark

September 1, 2016 • Philip BurgessBlog, ICR/WRH, Nomadic Herders, Nomadic Herders Sápmi, Projects

Screen Shot 2016-09-01 at 2.54.43 PMARRANGERT AV PROSJEKTET NOMADIC HERDERS

Velkommen til åpent fagmøte om karter, arealbruk,
tap av beiteland og klimaendringer i Vest Finnmark

Kantina på Vegstasjonen på SKAIDI Lørdag 3 SEPTEMBER kl 0900 – 1500

Det serveres kaffe og lunsj

ProgramworkshopSkaidi

09:00 Åpning

Anders Oskal, ICR: Nomadic Herders. Bruk av reinbeite, tap av beiteland and klima- endringer i Vest-Finnmark. Introduksjon til GLOBIO.

09:20 Presentasjon av deltagerne

Svein D. Mathiesen, ICR

09:30 The Nomadic Herders prosjektet

Svein D. Mathiesen, ICR/Kathrine Johnsen, GRID-Arendal
§ Hva er prosjektets hensikt?

§ Vi ønsker reindriften I Finnmark velkommen i prosjektet.

09:50 Biodiversity

Iulie Aslaksen, SSB: Hvordan kan begrepet biologisk mangfold forståes fra et reindriftsperspektiv.

10:05 GLOBIO

Wilbert van Rooji, Planups Nederland

§ Forklaring på GLOBIO modellen, muligheter og begrensninger.

§ GLOBIO karter for Finnmark, Lapponia and Russia

§ Hvordan kan reineierne innvirke i kart produksjon

§ Hvordan kan GLOBIO og reindriftens hotspot påvirke flyttleiene.

10:25 Spørsmål til gruppearbeid:
Kathrine Johnsen/Levi Westerveld, GRID-Arendal

Dagens utfordringer

§ Hva påvirker reindriften i dag?

§ Kan inngrep som påvirker reindriften påvises i kartene.

§ Hvordan påvirker inngrepene driften.

Fremtidig utfordringer

§ Hvilke fremtidige inngrep vil påvirke reindriften

§ Er det mulig å identifisere mulig fremtidige “hotspots”

GLOBIO karter

§ Uttrykker GLOBIO kartene hva du har identifisert som fremtidige hindringer for reindriften?

§ Er GLOBIO et brukbart verktøy til å illustrere utfordringene ? Hvordan kan vi forbedre GLOBIO for reindriften?

12:00 Lunsj

12:30 Distriktenes gruppearbeid.

13:00 Felles diskusjon

Svein D. Mathiesen, ICR: Fremtidige forandringer i Finnmark konsekvenser for reindriften I Finnmark

1415 AACA

Anna Degteva, ICR: Arktisk råd prosjektet AACA om lokal planlegging i urfolkssamfunn og hvordan GLOBIO har vært brukt. Hvordan skal vi reflektere denne workshopen i rapporten.
14:45 Vern av reinbeiter

Svein D. Mathiesen, ICR: Lapponia et vernet område for Samisk reindrift?. Kan vi lære noe fra Lapponia and GLOBIO for vern av Sámisk reindrift og beitene i Finnmark?

15:15 Anbefalinger og avslutning

Svein D. Mathiesen, ICR: Anbefalinger til Arktisk råd and FN

 

Related Posts

Share..
  • Silvia

    Dear Philip, I write you on behalf of the agroecology magazine Farming Matters. We would like to get in contact with you to know if you would be willing to write something for the next issue, on pastorialism. You can contact me on outreach@ileia.org
    Best,
    Silvia