Samisk reindrift, norske myter – Fagseminar og boklansering

February 8, 2016 • Philip BurgessBlog, Dávggas, ICR/WRH, Projects

Nettbanner_Samisk-reindrift

 

 

 

 

Reindrift har et dårlig rykte i Norge. Det har lenge blitt hevdet at det er for mange rein i Finnmark, og at dette går utover lavmattene på vidda, produktiviteten i næringen og dyrevelferden.

Facebook Event her

Den nye boka “Samisk reindrift, norske myter” drøfter forestillinger og realiteter om samisk reindrift. I motsetning til bildet som skapes av medier, politikere og forvaltning, argumenterer forfatterne for at den tradisjonsbaserte reindriften er en økologisk bærekraftig aktivitet. Næringen trues derimot av arealinngrep som gruvedrift og feilvurderinger i statens reindriftsforvaltning. Boka viser at det er grunn til å legge om til en reindriftsforvaltning der utøvernes egen tradisjonsbaserte kunnskap tas på alvor.

Boka er skrevet av en bredt sammensatt gruppe fagpersoner og er et resultat av et samarbeid mellom Internasjonalt reindriftssenter og Samisk høgskole i Kautokeino og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

I forbindelse med lanseringen av boka, arrangeres et åpent fagseminar i Kautokeino om alternativer for forvaltningen av reindriften i Finnmark. Programutkast finnes her:

Program-fagseminar-09012016-_final

Related Posts

Share..