Suurpetojen vuonna 2007 aiheuttamien porovahinkojen korvaukset maksuun täysimääräisenä

May 9, 2008 • Philip BurgessBlog

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt maksaa 1 732 261 euroa korvauksia loppuvuonna (1.7-31.12.2007) aiheutuneista porovahingoista sekä alkuvuonna (1.1. – 30.6.2007) aiheutuneista porovahingoista siltä osin kuin niitä ei vielä oltu korvattu täysimääräisesti.

(Summary in English: The Finnish Ministry of Forestry and Agriculture has decided to pay subsidies of 1 732 261 € to cover the damages – that haven’t been reimbused in full – caused by predators to reindeer husbandry during 1.1.2007 – 31.12.2007. The Ministry of Forestry and Agriculture couldn’t pay subsidies in whole last year since the claims for damages exceeded the budget allocated for 2007. The damages made up 2,55 million euro last year, and thus reached the highest level for 20 years.)

Metsästyslain (87 §) mukaan suurpetojen aiheuttamat porovahingot korvataan talousarvion rajoissa valtion varoista. Maa- ja metsätalousministeriö on viime vuosina maksanut korvauksia porovahingoista kahdesti vuodessa ja korvaukset on pyritty maksamaan täysimääräisinä. Petoeläinvahinkojen korvaamisesta annetun asetuksen mukaan täysimääräinen korvaus tarkoittaa poron käyvän arvon korvaamista kaksinkertaisena.

Pääsäännöstä poiketen ministeriö korvasi alkuvuoden porovahingot poikkeuksellisesti yksinkertaisena, koska TE-keskuksien ilmoittamat porovahingot olivat kyseessä olevalta kaudelta odotettua huomattavasti suuremmat, joten määrärahojen riittävyydestä ei ollut varmuutta. Oikein kohdennettujen suurpetopoliittisten linjausten ja toimenpiteiden johdosta maa- ja metsätalousministeriön on nyt mahdollista maksaa vahingonkorvaukset täysimääräisenä kaikille vahingonkärsijöille.

Poronhoitoalueen TE-keskusten yhteenvetojen mukaan maasuurpetojen aiheuttamat porovahingot olivat 2007 alkuvuonna 1 650 489 euroa ja loppuvuonna 907 034 eli yhteensä yli 2,55 miljoonaa euroa. Koko vuoden osalta korvauksia haettiin kaikkiaan 4090 porosta, joka on 752 poroa enemmän kuin edellisenä vuotena.

Viime vuoden porovahingot olivat suurimmat viimeiseen 20 vuoteen tilastoidut. Vuoden 2006 porovahingot olivat 2,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2005 vahingot 1,75 miljoonaa euroa. Vahinkojen määrä on siten kasvanut yli 20 prosenttia vuodesta 2006 ja lähes 50 prosenttia verrattuna vuoteen 2005. Viime vuonna suurpedoista ahmojen tappamiksi kirjattiin1794 poroa. Karhut puolestaan tappoivat 828 poroa, sudet 1001 poroa ja ilvekset 467 poroa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Jussi Laanikari, puh. (09) 160 52283, 040 733 6229

21.4.2008

Share..