Swedish Samebys Protest against Prospecting in Nature Reserve – Samebyar protesterar mot mineralprospektering…

February 20, 2008 • Philip BurgessBlog

Mining activites across the Sapmi  – Norway, Sweden, Finland and Norway are intense at the moment driven by high demand and elevated commodity prices. New mines are planned, extensive prospecting is occurring and old mines are being reopened. Yesterday, NRK Sami TV  had a lengthy piece on the impact of mining activities in several areas in northern Sweden, that were directly impacting on reindeer husbandry and a press release (see below) has just been released by Sámiid Riikasearvi/Svenska Samernas Riksforbund protesting the activities of Canadian mining company Blackstone Ventures in the Vindelfjallens nature reserve, a story that was also covered in the Metro newspaper.

PRESSMEDDELANDE  Samebyar protesterar mot mineralprospektering inom Vindelfjällens naturreservat Det kanadensiska prospekteringsföretaget Blackstone Ventures Inc. söker efter brytvärda mineraler inom Vindelfjällens naturreservat. Nu protesterar de berörda samebyarna mot att bolaget letar malm inom deras kärnområden.

– Fjällområdet är hjärtat i våra marker, säger Tobias Jonsson, ordförande i Grans sameby. För oss är det helt oacceptabelt att det prospekteras efter malm i fjällområdet. Det är obegripligt hur det kan tillåtas att prospektering över huvud taget förekommer i känslig och orörd fjällmiljö.

Vindelfjällens naturreservat är idag skyddat som naturreservat och inom EU som Natura 2000-område. Med sina 560 000 hektar av varierad natur är Vindelfjällens naturreservat ett av de största skyddade områdena i Europa. Området föreslås också bli nationalpark. Naturen har fått sin prägel av samernas användning av marken och renarnas bete. Myndigheten Bergstaten har beviljat Blackstone undersökningstillstånd. Bolaget har redan genomfört lågflygningar i området för att kartlägga mineraler. Nu har en ansökan lämnats in till länsstyrelsen för att kunna provborra i området.– Redan flygningarna innebar störningar för renarna och andra djur i området, säger Tobias Jonsson. Om bolaget går in med maskiner och genomför provborrningar kommer detta givetvis att störa en så känslig miljö och renarna. 

Samebyarna uppmanar nu fler intressen att visa sitt missnöje med prospekteringen inom reservatet. Naturorganisationer, jägare och lokalbefolkning uppmanas att visa sitt missnöje mot bolaget. Också Svenska Samernas Riksförbund, SSR, ser allvarligt på att prospektering förekommer inom fjällområdet. – Det är idag alldeles för lätt för företag att få undersökningstillstånd inom fjällområdet och inom skyddade områden, säger förbundsjurist Malin Brännström. Idag finns ett stort intresse för att prospektera i Sverige eftersom vi har en lagstiftning som gör det lätt för företagen att få undersökningstillstånd. Vi anser dock att stora delar av fjällområdet måste skyddas helt från prospektering. Dessutom anser vi att bolagen har ett stort socialt ansvar för att respektera de samiska rättigheterna. Eftersom samebyarna inte accepterar prospektering inom Vindelfjällen så måste Blackstone Ventures Inc. genast avbryta sitt arbete. 

Det är hittills Grans, Rans och Ubemeje samebyar som berörs av prospekteringen. Samebyarna har bett Samerådet om hjälp med att kontakta Blackstones styrelse och investerare i Kanada för att upplysa dem om att Blackstones aktivitetet bryter mot internationell rätt.

För mer information kontakta: Tobias Jonsson, ordförande Grans sameby, 070-3303633, eller

Malin Brännström, förbundsjurist SSR, 070-649 29 84 Läs mer på: www.sapmi.se, www.samer.se, www.vindelfjallen.se 

Related Posts

Share..