Framtidig reindrift – fra et samisk perspektiv: Konferanse

Февраль 24, 2015 • Philip BurgessBlog, Challenges, Dávggas, ICR/WRH, Reindeer, Reindeer Herders

SamediggiSametingsrådet inviterer til oppstartskonferanse i forbindelse med sametingsmelding om reindrift 25.-26.02.2015. Sted: Diehtosiida, Kautokeino

På mange måter står reindrifta i 2015 ved et veiskille. 

Utfordringene er mange. Det føres en samfunns- og næringspolitikk som krever nye og større deler av eksisterende reinbeiteområdene. Den økonomiske utviklingen i reindriftsnæringa de siste årene er bekymringsfull, med økende kostnader og nedgang i inntektene. Et økende rovvilttrykk fører til store økonomiske tap og bekymringer.

Samtidig er det viktig å ha framtidstro. Den samiske reindrifta har en lang historie, den har gitt inntekt og liv til mennesker i århundrer. Reindrifta har alle muligheter for å utvikles som en bærekraftig næring samtidig som man holder fast på de dype røttene reindrifta har i den samiske kulturen. Reindrifta er en viktig del av samisk kultur og av det samiske samfunnet. Reindrifta selv og det samiske samfunnet må gå i front på veien som fører til en framtidig og livskraftig næring.

Sametinget skal, sett i forhold til de visjoner og mål vi har for et framtidig samisk samfunn, være med på å utforme de overordnede langsiktige målene og strategiene for reindriftsnæringa. Med en ny Sametingsmelding om reindrift, ønsker Sametingsrådet sammen med næringa å arbeide for en trygg framtid for reindrifta.

Livestream:https://www.youtube.com/watch?v=-qoZOxkyNOc

DAG 1 – ONSDAG 25.2 

0900 -0910 Velkomst og praktisk informasjon

0910 -0930 Innledning ved Sametingsråd Thomas Åhrén

Reindriftspolitikken i dag

0930 — 1000 Reindrift og nordområdesatsning

Ellinor Marita Jåma, leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund

1000 — 1020 Den statlige reindriftspolitikken

Seniorrådgiver Sunna Pentha, Landbruks- og matdepartementet

1020 — 1030 Kaffepause

1030 — 1115 En bærekraftig reindrift

Seniorforsker Jan Åge Riseth, Norut Tromsø

1115 — 1145 Myten om overbeiting

Professor Tor Benjaminsen, UMB

1145 – 1215 Spørsmål

1215 — 1315 Lunsj

Utfordringer og muligheter – fra reindriftas ståsted

1315 – 1415 Reindrifta – vår framtid

reineier Nancy Charlotte Porsanger Anti

1415 – 1445 Rovdyras matfat? Om rovvilt og reindrift.

reineier Lars Ante Oskal

1445 — 1515 På reindriftas side i arealsaker

Protect Sápmi

1515 -1530 Spørsmål

Gruppearbeid

1530 — 1540 Innledning til gruppearbeid

1540 – 1550 Kaffepause

1550 – 1700 Gruppearbeid

1700 – 1730 Fremleggelse av gruppearbeid

2000 Middag

 

DAG 2 – TORSDAG 26.2 

Næringsutvikling og innovasjon i reindrifta

0900 — 0930 Reindrift – mulighetenes næring

Eva Norfjell, Rørosrein

0930 – 1000 Videreutvikling av reindriftsnæringa

ved Sametinget

1000 – 1025 Diskusjon

1025 – 1040 Kaffepause

Fra et samisk perspektiv

1040 – 1100 Erfaring fra reindrifta: Reintallstilpasning i Finnmark

reineier Hans Ole Eira

1100 — 1145 Bærekraftig reindrift fra et samisk perspektiv Inger Marie Gaup Eira og Mikkel Nils Sara, Samisk høgskole 

1145 — 1215 Tradisjonell kunnskap i forvaltninga av reindrifta

Johan Mathis Turi, Association of World Reindeer Herders / International Centre for Reindeer Husbandry

1215 – 1245 Spørsmål og diskusjon

1245 – 1345 Lunsj

Gruppearbeid

1345 -1445 Gruppearbeid

1445 – 1515 Fremlegging av gruppearbeid

1515 – 1530 Avslutning ved Sametingsråd Thomas Åhrèn

 

 

Share..