Sami Parliament

Loss of Pastures: Balsfjord Power Line Gets Final Approval

May 5, 2015 • Philip Burgess

Last week the Balsfjord to Hammerfest power line received final approval from the Norwegian government (Ministry of Petroleum and Energy). Construction can now begin. This is a major investment by Statnett (3-4 billion NOK) in a 420 Kv power line that will be 360 km long, 40 metres wide and cross 8 municipalities (Statnett).

Balsfjord power line

The route of the Balsfjord power line. Source: statnett.no

It will cross 30 reindeer herding districts in northern Norway and have dramatic impacts on some districts, according to herders. Herders have been vociferous in their opposition to the project and have asked for it either shelved or that significant route alterations be undertaken, or that areas critically effected could have submarine/underground construction.

Acting Head of NRL, Per John Anti believes the consequences for reindeer herding in the area will be negative.

It will particularly impact on calving country. Research shows that the reindeer avoids areas from one to four kilometers from the disturbance, particularly females with calves. This causes pressure in other areas of these regions.

Read more…

Share..

Framtidig reindrift – fra et samisk perspektiv: Konferanse

February 24, 2015 • Philip Burgess

SamediggiSametingsrådet inviterer til oppstartskonferanse i forbindelse med sametingsmelding om reindrift 25.-26.02.2015. Sted: Diehtosiida, Kautokeino

På mange måter står reindrifta i 2015 ved et veiskille. 

Utfordringene er mange. Det føres en samfunns- og næringspolitikk som krever nye og større deler av eksisterende reinbeiteområdene. Den økonomiske utviklingen i reindriftsnæringa de siste årene er bekymringsfull, med økende kostnader og nedgang i inntektene. Et økende rovvilttrykk fører til store økonomiske tap og bekymringer.

Samtidig er det viktig å ha framtidstro. Den samiske reindrifta har en lang historie, den har gitt inntekt og liv til mennesker i århundrer. Reindrifta har alle muligheter for å utvikles som en bærekraftig næring samtidig som man holder fast på de dype røttene reindrifta har i den samiske kulturen. Reindrifta er en viktig del av samisk kultur og av det samiske samfunnet. Reindrifta selv og det samiske samfunnet må gå i front på veien som fører til en framtidig og livskraftig næring.

Sametinget skal, sett i forhold til de visjoner og mål vi har for et framtidig samisk samfunn, være med på å utforme de overordnede langsiktige målene og strategiene for reindriftsnæringa. Med en ny Sametingsmelding om reindrift, ønsker Sametingsrådet sammen med næringa å arbeide for en trygg framtid for reindrifta.

Livestream:https://www.youtube.com/watch?v=-qoZOxkyNOc

Read more…

Share..