Tor A Benjaminsen

Samisk reindrift, norske myter – Fagseminar og boklansering

February 8, 2016 • Philip Burgess

Nettbanner_Samisk-reindrift

 

 

 

 

Reindrift har et dårlig rykte i Norge. Det har lenge blitt hevdet at det er for mange rein i Finnmark, og at dette går utover lavmattene på vidda, produktiviteten i næringen og dyrevelferden.

Facebook Event her

Den nye boka “Samisk reindrift, norske myter” drøfter forestillinger og realiteter om samisk reindrift. I motsetning til bildet som skapes av medier, politikere og forvaltning, argumenterer forfatterne for at den tradisjonsbaserte reindriften er en økologisk bærekraftig aktivitet. Næringen trues derimot av arealinngrep som gruvedrift og feilvurderinger i statens reindriftsforvaltning. Boka viser at det er grunn til å legge om til en reindriftsforvaltning der utøvernes egen tradisjonsbaserte kunnskap tas på alvor.

Read more…

Share..

New Article from DÁVGGAS Project: Seeing Like the State or the Pastoralists?

July 29, 2015 • Philip Burgess

Finnmark_county_mapA new academic article has recently been  published from the DÁVGGAS project. Entitled “Seeing like the state or like pastoralists? Conflicting narratives on the governance of Sámi reindeer husbandry in Finnmark, Norway” The article is authored by by ,  and & Inger Marie Gaup Eira and will published in the Norwegian Journal of Geography.

From the abstract:

The article examines key actors’ perceptions on why Norwegian policy objectives aimed at securing sustainable reindeer husbandry through participation have failed in West Finnmark. Based on government documents, media debates, and interviews with the actors, the authors identify two competing narratives on why there are ‘too many reindeer’ despite continued state efforts at destocking.

Read more…

Share..