This website uses cookies, which are small text files that are used to make websites work more effectively. In order to continue using this website, you will need to accept the use of cookies.

Svein Disch Mathiesen, Eli R. Skum og Lars Moe: Artikkelen "Reinen som forsvant" tar for seg endringer i den norske reindriftens statistikk og praksis knyttet til kastrerte reinbukker. Historisk sett spilte kastrerte bukker en viktig rolle i samisk nomadisk reindrift. Imidlertid ble kastrerte bukker gradvis utelatt fra den offisielle reindriftsstatistikken i Norge, og det ble forbudt å kastrere reinbukker i 2010. Artikkelen utforsker hvordan denne endringen i statistikk og praksis påvirket reindriftens dynamikk og bærekraft, med fokus på flokkstrukturen, kjøttproduksjonen, og reindriftsutøvernes tradisjonelle kunnskap. Den drøfter også lignende hendelser i Sovjetunionen knyttet til kastrerte reinbukker.

Last ned artikkelen 

bilde fra artikkelen

Contact Us

Arctic Portal
Designed & hosted by Arctic Portal