This website uses cookies, which are small text files that are used to make websites work more effectively. In order to continue using this website, you will need to accept the use of cookies.

 press releaseWorkshop for urfolk om RESILIENCE I ARKTISKE SAMFUNN 15.–19. august, Arendal

International Centre for Reindeer Husbandry, UArctic EALAT Institute og World Reindeer Herders i unikt samarbeid med Arctic Initiative ved Harvard Kennedy School Belfer Center, Fletcher School of Law and Diplomacy ved Tufts University, NIVA og Boaššu Arctic Indigenous Peoples' Innovation FoodLab er forpliktet til å styrke reindrifts- og urbefolkning ungdom i Nordområdene til å bli ledere i deres lokalsamfunn.

Arctic Resilience Youth Leadership Workshopen samler urfolksungdom fra det sirkumpolare nord i Arendal, Norge mellom 15. og 19. august. Totalt 49 urfolks studenter fra Alaska, Canada, Grønland, Finland, Sverige og Norge søkte om å delta i workshopen om Arctic ledelse og resilience. Workshopen er en del av den pågående samarbeid mellom International Centre for Reindeer Husbandry, UArctic EALAT Institute, World Reindeer Herders, Harvard University, Tufts University og Boaššu Innovation FoodLab. Dype forbindelser eksisterer mellom urbefolkningen og deres miljø og gjør dem til unike kunnskapsinnehavere. Urfolksgjetere, jegere og samlere har mye kunnskap om deres egne matsystemer, land, vann og miljø. Drastiske klimaendringer i Arktis krever overvåking og forståelse av klimaendringene og måter å øke den sosialøkologiske motstandskraften til de sirkumpolare samfunnene. Resiliens tenkning er en måte å diskutere tilpasning til klimaendringer i Nord som inkluderer kapasiteten til et sosialøkologisk system til å absorbere eller motstå forstyrrelser og andre stressfaktorer samtidig som dets struktur og funksjoner opprettholdes. Workshopen er derfor et rom for arktiske urfolksungdom for å bygge kapasitet og skape et nettverk av jevnaldrende for å støtte lokalsamfunnene i å være motstandsdyktige i møte med klimaendringenes raske og dramatiske konsekvenser. Evnen de arktiske urfolkene har til å tilpasse seg, hjelper dem å håndtere usikkerhet og sjokk. Workshopen tar opp alle disse presserende problemene og gir urfolks studentene en plattformen for kompetansebygging, opplæring, deling av kunnskap og fremme ferdigheter for å opprettholde lokalsamfunnene. Denne gangen er Arendal vertskap for 20 utvalgte deltakere med støtte fra Det Norske Utenriksdepartementet. Når ytterligere finansiering er tilgjengelig, er flere søkere fra hele den sirkumpolare regionen velkommen til å delta i de fremtidige stadiene av opplæringskurset. Neste økt vil finne sted ved Harvard University i januar 2023.

press release

Svein D Mathiesen 90524116
Anders Oskal 99450010
Rockford Weitz
Jennifer Spence

Contact Us

Arctic Portal
Designed & hosted by Arctic Portal