This website uses cookies, which are small text files that are used to make websites work more effectively. In order to continue using this website, you will need to accept the use of cookies.

Ulike kunnskapssystemer - én reindrift

Faglig konferanse om reindriftens tradisjonelle kunnskaper i et samfunn i endring. Vi ønsker å skape en reell dialog med reindriftsutøvere om fremtidig reindrift. 

Vi ønsker å forsone ulike kunnskapsystemer for å opprettholde den samiske bærekraftige reindriften. 

Vi vil dele og diskutere reindriftens nyeste forskningsresultater. Vi inviterer reindriften og andre fagmiljløer til å bidra i utviklingen av et mastergradsstudium i reindrift.

30. NOV.-1. DES. 2022 

HVOR: DIEHTOSIIDDA, GUOVDAGEAIDNU/KAUTOKEINO 

 

Program 

Contact Us

Arctic Portal
Designed & hosted by Arctic Portal