This website uses cookies, which are small text files that are used to make websites work more effectively. In order to continue using this website, you will need to accept the use of cookies.

 
Er du reindrifts ungdom og  lidenskapelig opptatt av å ha en positiv innvirkning på samfunnet ditt og verden? International Centre for Reindeer Husbandry og  Arctic Initiative ved Harvard Kennedy School,  Belfer Center for Science and International Affairs inviterer deg til å delta i et ekstraordinært  kurs under Arendalsuka i 14-18 august i år.
 
Påmelding: APPLICATION FORM (https://forms.gle/taQECUTHV277rn4G8Program for kurset: https://reindeerherding.org/images/news/2023/1907AU_program-outreach_July18.pdf
 
International Centre for Reindeer Husbandry (ICR) er gitt koordineringsansvaret  av FNs miljøprogram og Verdensbankens miljøprogram (GEF)  for et globalt prosjekt  som har som mål å gi statene bedre råd om  hvordan  beite forholdene  for reindriften i verden kan forvaltes.

Vi er glade for å kunngjøre dette første kurset for reindrifts ungdom om resilience, land og beite- forringelse (land degradation) . Kurset er et samarbeid som tar sikte på å sette  reindrifts ungdom i stand til å bli bedre ledere  med kunnskap, ferdigheter og tankesett som er nødvendig for å navigere i fremtidens utfordringer.

Kurset handler om resilience, landforringelse og kapasitetsbygging.

Vi  tar sikte på å fremme en dypere forståelse av det komplekse samspillet mellom miljøprosesser og land endringer, lederskap og innovasjon.  Kurset er skreddersydd for å utstyre deltakerne med nødvendig kunnskap og ferdigheter for å aktivt bidra til bærekraftig arealforvaltning. Kurset vil bli en plattform for urfolksungdom til å snakke og bli hørt. Deltakerne vil delta i en serie interaktive workshoper i Arendal.

Kurset er en del av det globale 10545 GEF-UNEP Reindeer Herding and Resilience-prosjektet og vil ha deltagere fra Alaska, Canada, Norge, Sverige, Finland og Mongolia.


Kvalifikasjonskriterier:

Reindrifts ungdom mellom 18 og 30 år.
Demonstrert forpliktelse til urfolks rettigheter, tradisjonell kunnskap om urfolk, bærekraft og samfunnsutvikling.
Kommunikasjonsevner på engelsk (muntlig og skriftlig).

Søknadsprosess:

For å søke på kurset vennligst send inn følgende dokumenter:

Fullført søknad SØKNADSSKJEMA (https://forms.gle/taQECUTHV277rn4G8)
Curriculum vitae/CV som beskriver din utdanningsbakgrunn, ledererfaringer og samfunnsengasjement.
Personlig uttalelse (maks. 500 ord) som forklarer din motivasjon for å delta i programmet og din visjon for fremtiden.
Kort anbefalingsbrev fra en samfunnsleder, mentor eller organisasjon som støtter søknaden din.

Send hele søknadspakken din til  innen 31. juli 2023.

Viktige datoer:
Søknadsfrist: 31. juli 2023
Melding om valg: 5. august 2023
Kursdatoer: 13.–18. august 2023

Merk: Reise, overnatting og måltider under treningsprogrammet i Arendal dekkes av prosjektet og ICR.

Kontakt:

Marina Tonkopeeva, ICR, , +4745658752
Svein Mathiesen, ICR, svein.d.mathiesen@reindeercentre.org, +4790524116

Vi ser frem til å motta søknaden din.  La oss sammen bane vei for innovasjon, robusthet og diplomati!
 
 

https://reindeerherding.org/news/369-indigenous-youth-leadership-course-on-resilience-land-degradation-and-permafrost-thaw?fbclid=IwAR3zkL4AzKG-uqpgTvC2mjYZTIxgbarTzv1sLFQoKgbeZFxkQhb62g8Xj5U

 
 
Reindeer Herding & Resilience eet globalt prosjekt for å bygge en kunnskapsbase  om land og beite og utvikle kapasiteten til reindrifts ungdom. 
Det er en del av et internasjonalt GEF-UNEP-partnerskap. 

Hva skal vi gjøre?

● Utvikle  forslag til framtidig arealforvaltning og endringer i beitene globalt
● Utvikle overvåkingssystemer for arealforvaltning i verden
● Utvikle globale indikatorer for land og beite forringelse
● Samle inn data om beite forringelse og beite forvaltning
● Utvikle og gjennomføre 13 opplæringskurs for reindrift ungdom globalt
● Utvikle god praksis på areal- og beite forvaltning 

Hva handler treningene og læringen om?

● Tradisjonell kunnskap
● Samproduksjon
● Matsystemer
● Biologisk mangfold
● Landforringelse
● Overvåking, innsamling og analyse av miljødata
● Utvikle casestudier av fremtidige endringer i beitene
● Deltakende kartlegging
● GIS-kartlegging
● Miljøavtaler
● Ressursforvaltning og landskapsvern
● Ledelse og diplomati
 
 
Vi invitere til et godt samarbeid de neste årene i prosjektet Reindeer Herding and Resilience

Contact Us

Arctic Portal
Designed & hosted by Arctic Portal