This website uses cookies, which are small text files that are used to make websites work more effectively. In order to continue using this website, you will need to accept the use of cookies.

Denne artikkelen er en norsk oversettelse av artikkelen: Historical Aspects of Cross-Border Cooperation Between Nordic and Soviet Experts in Reindeer Husbandry Svein Disch Mathiesen, Pekka Aikio, Anna Degteva, Tatyana Romanenko, Marina Tonkopeeva, publisert i boken: Reindeer Husbandry Resilience in the Changing Arctic, Volume 2 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-42289-8?fbclid=IwAR1bJ8zrvHTPGybMQX7AEl4joHeqxn1Nh34D75zxg0aPYBeA27x-p9KNdMY

Sammendrag

Nordiske eksperter på samisk reindrift samarbeidet med reindriftseksperter fra Sovjetunionen og utvekslet kunnskap, erfaringer og innsikt fra 1957 til 1974. Sovjetunionen Rørosmuseet 1960 Largehadde kollektivisert reindriften siden 1930-tallet, og brukte resultater fra eksperimentell forskning og kollektivisering som en metode for å rasjonalisere og effektivisere reinkjøttproduksjonen. Den sovjetiske reindriftseksperten professor Andreev besøkte Finland for første gang i 1957 og innledet et samarbeid som skulle vare i mange år. I 1960, etter at samelederen fra Røros, Anders Fjellheim, hadde besøkt Sovjetunionen, uttalte han at “russerne ligger langt foran oss i utøvelsen av reindrift. Reindriftsnæringen får mer støtte enn oss.” Senere, etter at en annen norsk delegasjon besøkte Nenets nasjonaldistrikt i 1965, rapporterte lokalavisen Naryana Vynder: “Alt så nytt og betydningsfullt ut for nordmennene: vår planøkonomi, regnskapsprinsippene og det nye systemet for organisering av gjetingen.” Ekspert Sven Skjenneberg fra Norge sa i et intervju med denne avisen: “Reindrift er ikke lenger romantikk, men økonomi, og vi forsøker å studere deres beste praksis og lære av deres erfaringer, for vi har felles problemer, og dere løser dem med stort hell.” Senere i 1968 dokumenterte sovjetiske eksperter utsagn fra norske kolleger, som uttalte at “det ikke er lett å lære de tidligere samiske nomadene å bruke hus og eiendom riktig, å gå over til en bofast livsstil”... “Norge begynte å gjøre en stor innsats...

for å forstå flokkstrukturen i norsk reindrift, som nå utvikler seg kaotisk.” Etter dette samarbeidet over landegrensene ble den samiske reindriften i Finland og Norge reformert for å effektivisere kjøttproduksjonen. I dette kapittelet argumenteres det for at verken de norske eller finske ekspertene hadde innsikt i reindriftssamenes urfolkskunnskap og -praksis i Sovjetunionen for å forstå begrensningene i reformene som påvirket reindriftssamenes praksis og samfunn.

Text to photo 1 (right)

Norske reindriftssamer i Lovozero, Kolahalvøya, Russland. Nils O. Kappfjell, president i NRL (t.h.), og Anders Fjellheim (midten), sammen med formannen i Lovozero distriktsstyre, Komi-reineieren Artemiy P. Terentyev (t.v.) i april 1960. (Foto: publisert med tillatelse fra Rørosmuseet, Norge).

I 1960 var Anders Fjellheim styremedlem i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). Deretter besøkte lederen for reindriften i Riast-Hyllingen distrikt på Røros i Sør-Norge Sovjetunionen for å lære om “moderne” og “rasjonell” reindrift. Etter besøket rapporterte Anders Fjellheim i Reindriftsbladet (1960): “Russerne ligger langt foran oss i utøvelsen av reindriften. Reindriftsnæringen får mer støtte enn oss” (Fjellheim, 1960; Adresseavisen, 1960; VG, 1960).

Text to photo 2: (left)

I 1965 besøkte Harald M. Alstad (i midten),  lappefogd for reindriften i Finnmark brigaden Naryana-Ty (Rød Rein) i Naryan-Mar, Nenets nasjonal- distrikt. (Foto: Sven Skjenneberg; Copyright International Centre for Reindeer Husbandry).

 

Last ned artikkelen her

Mer om bok Reindeer Husbandry Resilience in the Changing Arctic, Volume 2

Contact Us

Arctic Portal
Designed & hosted by Arctic Portal