This website uses cookies, which are small text files that are used to make websites work more effectively. In order to continue using this website, you will need to accept the use of cookies.

Forfattere av artikkelen: Marina Tonkopeeva, Eli R. Skum, Kia Krarup-Hansen, Monica Alterskjær Sundset, Tatyana Romanenko, David Griffiths, Lars Moe, og Svein Disch Mathiesen

Artikkel i Springer-boken er tilgjengelig på norsk

Resiliens er et uttrykk for et sosialøkologisk systems evne til å tilpasse seg, absorbere eller motstå forstyrrelser og andre stressfaktorer slik at systemet består. Nomadisk reindrift er et koblet sosial-økologisk system som opprettholder resiliens ved å samhandle med dyrene og miljøet: enten tilpasser reindriftsutøverne sine handlinger til dyrenes atferd eller endrer denne atferden på måter som passer flokken og beitene. Stressfaktorer og sjokk som påvirker samisk reindrift, er for eksempel plutselige varme temperaturer med påfølgende snøsmelting og ising om vinteren, dårlige beiteforhold, tap av beiteområder og til og med sosioøkonomiske reformer. Alt dette er plutselige, uforberedte eller påtvungne endringer. For å være motstandsdyktig mot klimaendringer kan man blant annet bruke reindriftsutøvernes urfolkskunnskap om selektiv avl ved å opprettholde ulike fenotyper av rein, for eksempel ikke-produktive og kastrerte dyr i flokken. I dagens samiske reindrift i Norge utfordres reindriftsutøvernes tilpasningsstrategier av det lave antallet bukker og fraværet av kastrerte dyr. I dette kapittelet diskuteres faktorer som begrenser resiliens i reindriftssamfunn, og bidrar til omstillingen av reindriften og erosjonen av resiliens.

Les originalartikkelen på engelsk

Bildebeskrivelse: Kastrerte bukker er svært viktige siden de gjør det lettere å styre flokken. De adlyder mennesker, leder resten av flokken, svarer på tilrop og kan brukes i nødstilfeller. Fra en samtale med Nyadma Khudi, brigader i Yamalo-Nenents autonome okrug i Russland. (Foto: Svein D. Mathiesen)

Contact Us

Arctic Portal
Designed & hosted by Arctic Portal