This website uses cookies, which are small text files that are used to make websites work more effectively. In order to continue using this website, you will need to accept the use of cookies.

Vitenskapelig artikkel tilgjengelig på norsk

Forfattere: N.J.C. Tyler ,, J.M. Turi , M.A. Sundset , K. Strøm Bull, M.N. Sara, E. Reinert, N. Oskale, C. Nellemann, J.J. McCarthy, S.D. Mathiesen, M.L. Martello, O.H. Magga, G.K. Hovelsrud, I. Hanssen-Bauer, N.I. Eira, I.M.G. Eira, R.W. Corell

Sammendrag

En generell sårbarhets-tilnærming ble anvendt i utformingen av en tverrfaglig og flerkulturell undersøkelse av faktorer av betydning for hvordan klimaendringer påvirker reindriften I Finnmark (Nord-Norge). Regionale og lokale (nedskalerte) klima-projeksjoner innbefatter scenarier som potensielt kan påvirke beiteforholdene for rein. Projeksjonene var ikke uten presedens. I løpet av de siste hundre årene har det vært flere større klimaendringer i Finnmark, tilsvarende det man forventer de neste 20-30 årene. Reindriftsfolkenes respons på endringer I natur- og sosio-økonomisk miljø har tradisjonelt vært avhengig av en fleksibel driftspraksis som nå undermineres på grunn av flere ikke-klimatiske faktorer. Redusert handlefrihet som følge av tap av habitat, utplyndring og forskjellige former for myndighetsutøvelse (særlig økonomiske og juridiske begrensninger) kan dempe virkningene man antar klimaendringer har på reindrift. Dette kan imidlertid også føre til at nye klimatiske forhold truer systemet på helt andre måter. Det er en kontinuerlig utfordring å utvikle metodologi for vurdering av sosio-økonomiske systemers tilpasningskapasitet, sårbarhet og fleksibilitet. Nøkkelen til løsningen er å anerkjenne urfolkenes viten og å integrere lokalbefolkningen i prosessen.

Nøkkelord: Klimaendring; Reduksjon, Finnmark, Reindrift, Rein, Samisk, Tradisjonell viten, Nomadisk, Transhumance, Sårbarhet

Bilde:  Kart over Finnmark, det nordligste, største og tynnest befolkede fylket i Norge. Kartet viser stedsnavn som blir nevnt i artikkelen.

Global environmental Change

 

Artikkel på engelsk her (source ScienceDirect). Artikkelen er publisert i tidsskriftet Global Environmental Change, Volume 17, Issue 2, Pages 191-206

Contact Us

Arctic Portal
Designed & hosted by Arctic Portal