This website uses cookies, which are small text files that are used to make websites work more effectively. In order to continue using this website, you will need to accept the use of cookies.

English

Nomadic Herders - Enhancing the Resilience of Reindeer Herders Ecosystems and Livelihoods

Presentation by Mikhail Pogodaev to the CAFF Biennial, Yakutsk, 2013

Download


UNPFII Indigenous Reindeer Husbandry

The impacts of land use change and climate change on indigenous reindeer herders’ livelihoods and land management, and culturally ad-justed criteria for indigenous land uses. A study submitted by Anna Naykanchina, for the 11th Session of the Permanent Forum on Indigenous Issues, New York, 7-18 May 2012, 2nd edition.

Download


Nomadic Herders Brochure

A 2 page brochure that gives an overview of the goals and objectives of the Nomadic Herders project.

Download


Nomadic Herders UNEP World Environment Day Seminar

The flyer for the UNEP World Environment Day Nomadic Herders seminar in Ulan Bator, June 3, 2013

Download


Factsheet About the Nomadic Herders Initiative

The factsheets give an introduction and overview of the Nomadic Herders initative. It is available in both English and Russian.

Download


Input to UNFCCC’s Work on Ecosystem Based Adaptation

The Nomadic Herders project is featured in the Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) work on adaptation to climate change.


Workshop Summary – Reindeer Husbandry and Loss of Grazing in Mongolia

In December 2010, the Nomadic Herders initiative held a workshop in Ulan Bator hosted by the Ministry of Nature, Environment and Tourism to discuss challenges for sustainable land management and reindeer husbandry.

Download

Mongolian

ӨӨРЧЛӨГДӨН БУЙ ТАЙГА. МОНГОЛЫН ЦААТНУУДАД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУД.

Монголын цаатнууд болон тэдний эх нутаг тайга өнөөдөр зохицуулалтгүй уул уурхай, мод бэлтгэл, байгалийн нөөц ашиглах эрхийг нь хориглосон хууль тогтоомж, аялал жуулчлал, цаг уурын өөрчлөлтийн улмаас урьд өмнө учирч байгаагүй хэцүү бэрхшээлтэй тулгарч байна. Духачууд болон тэдний өвөг дээдэс олон зуун жилийн турш тал нутгийн зах хөвөөгөөр орших энэхүү эмзэг шилжилтийн бүс нутагт аж төрөн, эртний бөгөөд өвөрмөц хэлбэртэй цаа бугын аж ахуй эрхэлж, бүс нутгийнхаа биологийн өвөрмөц төрөл зүйлийг хамгаалахад хувь нэмрээ оруулж иржээ. Гэвч хүн ба цаа буганы хоорондох ойр харилцааны илэрхийлэл болсон цаа бугын аж ахуйн энэхүү тогтолцоо аюулд ороод байна.

татаж авах


НҮҮДЛИЙН ЦААЧИД” ОЛОН УЛСЫН ТУЙЛЫН ЖИЛИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖСЭН EALÁT ТӨСЛИЙН ЗАЛГАМЖ

Нүүдлийн цаачид” төслийг Даян Дэлхийн Байгаль орчны сан, НҮБ-ын Байгаль орчны Хөтөлбөрийн санхүүжилтээр Монгол Улс болон ОХУ-ны Засгийн Газраас хэрэгжүүлнэ. Төсөл нь ОХУ-ын Алс дорнод болон Монголын хойд хэсгийн цаа бугын бэлчээр нутгийн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, газрын доройтлыг бууруулахад гол үйл ажиллагаагаа чиглүүлнэ.

татаж авах


Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан/НҮБ-­‐ын Байгаль орчны Хөтөлбөр Нүүдлийн цаачид олон улсын төсөл Цаачдын амьжиргаа болон экосистемийн уян хатан чанарыг сайжруулах нь

татаж авах

по-русски

«Кочевые оленеводы» Информационная брошюра

«Кочевые оленеводы» – совместный проект правительств двух стран: Монголии и Российской Федерации, созданный при поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ) в рамках Программы ООН по защите окружающей среды (ЮНЕП).

скачать

Contact Us

Arctic Portal
Designed & hosted by Arctic Portal