This website uses cookies, which are small text files that are used to make websites work more effectively. In order to continue using this website, you will need to accept the use of cookies.

Source: Sverige Radio

Högsta domstolen har nu slagit fast att det är Girjas sameby som har rätt att förvalta och upplåta småviltsjakten och fisket ovanför odlingsgränsen på samebyns område i Gällivarefjällen.

Den över tio år långa rättsprocessen om vem som har rätt att förvalta småviltsjakten och fisket på Girjas samebys renbetesområde i fjällen är nu avgjord av Högsta domstolen (HD).

Det känns bra, säger jag något annat så ljuger jag, säger en samlad Matti Blind Berg, Girjas sameby direkt efter domens förkunnande.

En som är märkbart berörd är Jörgen Jonsson, Samernas Riksförbunds före detta ordförande.

- Det känns fantastiskt att få vara med om det här, Girjas har vunnit, säger han med tårar i ögonen.

- Jag har bara sett utgången så vill höra skälen och fundera, sa JK Mari Heidenborg i Sameradions & SVT Sápmis direktsändning tätt inpå att domen kommit.

- Men jag kan gratulera Girjas sameby, sa JK Mari Heidenborg i Sameradions & SVT Sápmis direktsändning.

Inte heller Hans Geibrink, jaktvårdskonsulent i Svenska jägareförbundet ville tätt inpå att domen kommit ge någon kommentar.

HD:s slutsatser

Domstolen är enig om att Girjas sameby har ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske på samebyns område ovanför odlingsgränsen. Alla fem ledamöter i domstolen är även ense om att det som sägs i domen om urminnes hävd leder till att samebyns talan ska bifallas. När det kommer till att talan redan ska bifallas genom tillämpningen rennäringslagens bestämmelser är det bara två ledamöter som anses att det ska bifallas.

Högsta domstolen drar i domen följande slutsatser:

 • att rennäringslagen inte ger samebyn rätt att upplåta jakt och fiske på det område där samebyn bedriver renskötsel och

• att samebyn ändå har en ensamrätt att upplåta jakt och fiske som en följd av historiska omständigheter som gäller för det aktuella området (urminnes hävd).

Genom domslutet fastställs därför:

 • att Girjas sameby får upplåta småviltsjakt och fiske på området utan statens samtycke och

 • att staten inte får göra sådana upplåtelser.

Contact Us

Arctic Portal
Designed & hosted by Arctic Portal