This website uses cookies, which are small text files that are used to make websites work more effectively. In order to continue using this website, you will need to accept the use of cookies.

News

While we are in the holiday season, we wanted to share with you this very interesting report about very unique eyes of reindeer. Read the whole text here

Denne artikkelen er en norsk oversettelse av artikkelen: Historical Aspects of Cross-Border Cooperation Between Nordic and Soviet Experts in Reindeer Husbandry Svein Disch Mathiesen, Pekka Aikio, Anna Degteva, Tatyana Romanenko, Marina Tonkopeeva, publisert i boken: Reindeer Husbandry Resilience in the Changing Arctic, Volume 2

Maŋŋel soahteáiggi šaddá nationála fokus lahttuditboazosápmelaččaid ođđaáigásaš buresbirgejumistáhtii(Arnesen, 1979; Riseth, 2000).

Last ned artikkelen. Statlig styring avreindrift i utakt medsamisk reindriftskunnskap Kathrine Ivsett Johnsen Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Internasjonalt reindriftssenter (ICR) I etterkrigstiden kom et nasjonalt fokus på å integrerereindriftssamene inn i den moderne velferdsstaten (Arnesen, 1979; Riseth, 2000).

Svein Disch Mathiesen, Eli R. Skum og Lars Moe: Artikkelen "Reinen som forsvant" tar for seg endringer i den norske reindriftens statistikk og praksis knyttet til kastrerte reinbukker. 

Denne rapporten inneholder oversikt over vitenskapelige publikasjoner som inneholder temaer om nomadisk reindrift tradisjonell kunnskap, klimaendringer, styring og forvaltning, arealforvaltning og tap av beiteland, urfolks matsystemer og kunnskaper. Internasjonalt senter for reindrift (ICR) har sammen med flere universiteter og høgskoler, som for eksempel Samisk høgskole ledet forskningsprosjekter der disse publikasjonene er hentet fra. I denne rapporten er det også oversikt over ICR’s rapporter til ulike mellomstatlig organer, som Arktisk råd, FNs Klima Panel IPCC m.fl.

 This scientific book is financially supported by Research Council of Norway and NordForsk. This open access book focuses on climate change, indigenous reindeer husbandry and the underlying concept of connecting the traditional knowledge of indigenous reindeer herders in the Arctic with the latest research findings of the world’s leading academics.  

Leat go nuorra eamiálbmotjođiheaddji Sirkumpolára davvi guovllus áŋgiruššamiin hutkkalašvuhtii ja sávaldat positiivvalaččat váikkuhit du servodaga?  Leat go gearggus searvat dynámalaš, ovttasbargi. ja boahtteáiggediđolaš jovkui ustibiiguin ja bagadalliiguin iskat čovdosiid váttis hástalusaide vuordimis eamiálbmotservodagaide Arktalaš guovllus? Jus leat, de mii bovdet du ohcat Arctic Innovation Lab!

October 21, 2023 (Reykjavik) Arctic Circle Assembly Session on Indigenous Reindeer Herding Youth: Pasture Resilience on Edge. Traditional reindeer herders' knowledge is a cornerstone for sustaining the nomadiclivelihoods and handling unpredictable shocks.

Subcategories

Contact Us

Arctic Portal
Designed & hosted by Arctic Portal